Yoga Soma

‘Atha hi te mada a, SOMA, manye. Revam iva prà cara pustim acha.’
Gevuld door jou, SOMA, geloven wij in onze innerlijke rijkdom.
Nader tot ons en laat ons voortdurend groeien.’
Rig-Veda

Visie en missie

Lesgevers

Info en contact

Op 26 januari 1995 werd SOMA vzw opgericht. De  bezieler ervan is Alberto Paganini.

De vereniging heeft tot doel en werkgebied:
Studie, ontwikkeling, toepassing en verspreiding van oude en nieuwe methoden ter bevordering van:

  • natuurlijke gezondheid en welzijn. 
  • vrede, liefde en harmonie in interpersoonlijke relaties, interculturele relaties en de relatie tussen mens en natuur en alle activiteiten die daarmee verband kunnen houden. De activiteitsdomeinen betreffende de oude methoden zijn o.a.: yoga en ayurveda, helende klanken en harmoniserende oude muziek, oosterse gezondheidstechnieken en helende kunst.De nieuwe methoden omvatten o.a. volgende activiteitsdomeinen: euritmie en antroposofische levenskunst, holistische massage, muziek voor wellbeing, opvoeding en ontwikkeling.

Deze activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit cursussen, workshops, retraite, opleidingen en( individuele) lessen van verschillende stijlen van Yoga,  energie-ademen, chanting , ayurveda, klankschalen,  en  natuurlijke helende voeding.

In de oude Vedische teksten heeft SOMA meer dan één betekenis.

‘Àpama Sòmam, Amrita Abhuma, Àganma Jyòtir, Àvidama Devan’
We hebben Soma 
ingeademd (gedronken). We zijn nu voor altijd gezond, heel en gelukkig. We hebben het Licht bereikt. We hebben de goddelijkheid (goedheid) gevonden.   Rig-Veda

SOMA is een plant, de koning van de planten die uitzonderlijk helende en verlichtende eigenschappen bevat voor lichaam en geest.

SOMA is ook een drank, die door ingewijden volgens bepaalde rituelen voorbereid en gedronken wordt. Hij brengt de gebruiker in een toestand van verlichting, vreugde, liefde en eenheid. Hij leidt tot onsterfelijkheid, totale harmonie tussen lichaam en geest, de toestand waar de zielenkrachten vrij en volledig in het lichaam stromen.

SOMA wordt ook verpersoonlijkt in een machtige godheid ( Deva), een synthese van goddelijke levenskrachtige vochten en sappen in de natuur, perfecte balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. Hij stimuleert tot woord en daad en brengt zijn vereerders in een wonderlijke wereld van licht.

SOMYA, de SOMA-godin (Devi) is van nature uit goedaardig, zacht, welwillend, vriendelijk, edel, kalm, liefhebbend en beminnelijk.

SOMA representeert ook de maan en symboliseert aldus de magische en verborgen krachten van de natuur en de verdiepende sfeer van het maanlicht.

Voor ons is SOMA een veelzijdige naam die een welbepaalde energie en kwaliteit uitstraalt en symboliseert.

Het is een woord, klank of mantra waarin alle betekenissen en potentiële krachten en vermogens latent aanwezig zijn.

SOMA begint met SO, in het Sanskriet ‘ IK ben’, het vertrekput van zelfkennis en zelfontdekking.

SOMA eindigt op ‘MA’, in het Sanskriet ‘ de Moeder’, de energie van eeuwig en onvoorwaardelijk liefde die alles in stand houdt.

SOMA draagt ‘OM’ in het hart, de basismantra en oerklank, het oneindige licht.  Uit de vibratie van OM ontstaan alles.

SOMA betekent ook ‘ kamfer,” in India het symbool van helderheid, kalmte en zuiverheid.

We zien in SOMA nog een spel. SO staat voor SOle,  de zon in het Italiaans – en MA voor MAan in het Nederlands: het samensmelten van mannelijke en vrouwelijke energie en van verschillende culturen in ons gezin.

SOMA vinden we ook in ons astraal lichaam.  Het is een chakra in het hoofd, gelegen tussen het ajna en het Sahasrara chakra. Het wordt beschouwd als de poort naar verlichting, de zetel van de ziel in de Turiya toestand.  In deze toestand van diepe meditatie voelen we een zoete, zacht stroom van energie uit het SOMA-centrum vloeien, die ons verheft en die ons zachtaardigheid en vrede brengt.

SOMA is voor ons dus de kracht en het symbool van de verborgen energie die ons verbindt met het goddelijke, het licht en de liefde in onszelf en rondom ons.

SOMA is te vinden in het lichaam in de regio van de pijnappelklier en de neurotransmitter serotonine. Het wordt geassocieerd met gevoelens van gelukzaligheid, tevredenheid en gevoed worden (op alle niveaus).

SOMA is verbonden met het waterelement en heeft verkoelende, verzorgende en voedende eigenscheppen. Men denkt dat het niet alleen de cellen en het DNA van het fysieke lichaam voedt, maar ook de geest en het bewustzijn.

SOMA is van vitaal belang voor de creatie van Ojas.

Het wezen van SOMA vzw heeft tot doel deze uniek energiekwaliteiten van licht en liefde in onszelf en in onze omgeving te versterken. Dat verwezenlijken wij door yoga, energie-ademen,  massage, gezonde en helende voeding, het zingen van mantra’s en andere wonderbaarlijke tijdloze technieken.