Artikels AP in Tijdschriften

Artikels van Alberto in verschillende tijdschriften

Hart Yoga Test (deel 2) Tijdschrift voor Yoga 3/2019

Hart Yoga Test (deel 1) Tijdschrift voor Yoga 2/2019

Over vrijheid en bevrijding: Mukti voor de zoekende mens van nu  Nieuwsbrief YFN jan-maa 2019

Een mooi verhaal: Nasruddin, een pottebakker die paard ging rijden  Nieuwsbrief YFN okt-dec 2018

De centrale rol van het Hartcentrum   Tijdschrift voor Yoga 3/2018

Asana’s als hartopeners Tijdschrift voor yoga 2/2018

Vleugels naar vrijheid. Open je hart en serratus anterior activering Tijdschrift voor Yoga 4/2017

De verborgen krachten van het hart Yoga International 3/2017

Learning for freedom and wellbeing  (met Els Laenens), Learning for wellbeing magazine 2017

De zachtheid en de kracht van het hart als bron voor heling, eenheid en harmonie. Tijdschrift voor Yoga 1/2017

Zich openen en loslaten. Het slagveld van Kurukshetra Yoga International 2016

Surya Mudra Tijdschrift voor Yoga 3/2016

Lach en open je hart De YogaKrant 2015

Prana Yoga Flow Bliss 10/2010

‘Yoga, milieu en duurzame ontwikkeling: save the planet en bewustzijnssprong’ Tijdschrift voor yoga 2/2008

‘Prana Yoga Flow, de yoga van het pulseren van de levenskracht’ Tijdschrift voor Yoga 3/2008

Open je hart en leef vrij   Yoga Magazine 2007

Radio interview
met Alberto over yoga en het boek Prana Yoga Flow, 2010 

Yoga boeken, themaboeken en ander yoga cursusmateriaaal van Alberto en Yoga Soma